Ondernemers en de sluipende risico's van secundaire waterkeringen

Wateroverlast kan voor ondernemers verwoestende gevolgen hebben. Maar het goede nieuws is dat er steeds meer verzekeringsmogelijkheden zijn om de financiële gevolgen van overstromingen van secundaire waterkeringen te beperken.

Secundaire waterkeringen
Wat zijn secundaire waterkeringen? Naast de grote dijken die ons beschermen tegen de zee en de grote rivieren, zijn er ook kleinere keringen, zoals boezemkades of kanaaldijken, die voornamelijk lokaal of regionaal actief zijn. Hoewel ze kleiner zijn, zijn de gevolgen van hun falen bij extreme weersomstandigheden niet minder verwoestend.

Uit recent onderzoek van MoneyView blijkt dat, als het gaat om directe materiële schade aan zaken zoals inventaris, goederen en bedrijfsgebouwen, een ruime 82% van de zakelijke schadeverzekeringen deze risico's dekt. Echter, en dit is cruciaal, hoewel directe schade vaak wordt gedekt, wordt de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade, zoals omzetverlies door gedwongen sluiting of productie-uitval, in veel minder gevallen vergoed - slechts in 27% van de gevallen.
Dit is een opmerkelijke kloof. Fysieke schade aan goederen en gebouwen is verwoestend, maar de onderbreking van de bedrijfsvoering kan op lange termijn even schadelijk of zelfs schadelijker zijn voor de financiële gezondheid van een onderneming.

Steeds serieuzer
Gelukkig lijken verzekeraars dit risico steeds serieuzer te nemen. Vijf jaar na de aanbeveling van het Verbond van Verzekeraars aan haar leden om overstromingen van secundaire waterkeringen in de dekking op te nemen, zien we al een toename in de dekking van materiële schade.
Voor ondernemers die in de buurt van dergelijke secundaire waterkeringen actief zijn of die zich gewoon willen indekken tegen de risico's van wateroverlast, is het advies duidelijk: zorg voor een goede verzekering. En nog belangrijker, zoek deskundig advies om er zeker van te zijn dat u zowel tegen directe schade als tegen bedrijfsschade beschermd bent. In een wereld waar het weer steeds onvoorspelbaarder wordt, is voorbereid zijn op het onverwachte essentieel.

Heeft u vragen?
Bel (0315) 241 353. Wij denken graag met u mee.