Dit dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Wanneer jij als ondernemer schade veroorzaakt bij anderen, beschermt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering u tegen claims. Het kan ook zo zijn dat door uw toedoen een ander letsel oploopt. Ook wanneer deze worden veroorzaakt door uw medewerkers of uitzendkrachten, worden kosten vergoed.
 
Wat wordt er precies vergoed door deze verzekering?
  • Verwonding van personen
  • Schade aan andermans spullen
  • Schade door een gebrek in een product
  • Gevolgschade
  • Schade die werknemers elkaar toebrengen of oplopen
  • Milieuschade die plotseling of door een incident ontstaat
Daarbij vergoedt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de maatregelen om verdere schade te voorkomen of te beperken.
 
Wat valt niet onder de dekking van deze verzekering?
  • Financiële schade door een beroepsfout
  • Privéverzekering vergoedt geen zakelijke risico’s
Heeft u al een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Zo niet, bel dan 0315 - 241 353 voor een afspraak. We kijken samen naar de risico’s die u loopt en hoe u zich daarvoor kunt verzekeren.