De nieuwe pensioenwetgeving; wat moet u daar nu mee?

Allemaal krijgen we begin volgend jaar te maken met een nieuw pensioenakkoord, mits de Eerste Kamer en Tweede Kamer instemmen. Hoe kunt u zich hier als ondernemer op voorbereiden?
 
Wat verandert er begin 2022?
Voor iedereen met een pensioenregeling wordt de hoogte van het pensioen meer afhankelijk van de behaalde beleggingsresultaten. Uiterlijk wordt dit in 2026 bij alle pensioenregelingen op deze manier geregeld. Maar wat betekent dit precies?
  1. Alle middelloonregelingen worden beschikbare premieleningen.
  2. Voor iedere werknemer wordt een vlak percentage van het salaris gestort.
Wat dit betekent voor u als werkgever?
We hebben twee situaties: u biedt werknemers op dit moment of een beschikbare premielening of een middelloonregeling. Wat moet u in welke situatie doen? Wij hebben dit voor u samengevat.
 
1. Premieregeling en het pensioenakkoord
Bent u een werkgever met een premieregeling? Dan bent u al op de goede weg. De hoogte van het percentage waarmee de premie wordt bepaald die u als werkgever stort, stijgt nu naarmate de medewerkers ouder worden. Dit mag dadelijk niet meer, het percentage moet voor alle werknemers hetzelfde zijn.
 
Uitzondering! Organisaties met medewerkers die nu onder de leeftijdsafhankelijke premie vallen, mogen dit ook na 2025 blijven aanhouden. Wel moeten nieuwe werknemers vanaf 2022 altijd de nieuwe regeling en dus het vlakke premie percentage krijgen.
 
Wat u moet doen? Bepalen of u voor huidige medewerkers dit stijgende percentage aanhoudt of ook naar een vlak premie percentage gaat.
 
2. De middelloonregeling en het pensioenakkoord
De middelloonregeling wordt afgeschaft na 2025. U moet deze regeling omzetten naar een ‘beschikbare premieregeling’ en voor alle medewerkers een vlak premie percentage invoeren. Een probleem is dat de premie hoogstwaarschijnlijk achteruit zal gaan.
 
U kunt dit oplossen door voor 2026 over te stappen naar een ‘beschikbare premieregeling met stijgend percentage’. Dan kan u dit aanhouden voor huidige medewerkers in en na 2026. Het nadeel is wel dat u zo een tweedeling krijgt in de administratie. Huidige medewerkers stijgende premie, nieuwe medewerkers vlakke premie.
 
Meer over de veranderingen? Bel 0315-241 353 en maak een afspraak met onze adviseur.